top of page

Deze pagina zal weldra gevuld worden met en ten dienste van alle Vaandeldragers in Limburg.

Met The Pals willen we ook de koepel vormen voor hun. De reden is evenals voor de andere verenigingen , uitvallen van leden door allerlei omstandigheden en samen brengen in een centraal centrum zijnde Leopoldsburg waar iedereen welkom is in ons lokaal

Graag nemen we het secretriaat over als het aan de orde is zo niet bieden we alle mogelijke hulp.

bottom of page